Klachtenprocedure

Klachtenprocedure De Gewijde Reis/ Kinetics Communicatie

Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening of een klacht hebt dan zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk in gesprek te gaan en te kijken hoe we samen de klacht kunnen oplossen.

Wat kun je doen?

In geval van een klacht kun je een email sturen naar info@degewijdereis.nl

of een brief naar Kinetics Communicatie BV Mezenlaan 14, 2566 ZG in Den Haag.

Zodra we je klacht hebben ontvangen krijg je binnen een week een reactie. We streven ernaar dat de klacht binnen 4 weken is opgelost. Mocht er meer tijd nodig zijn dan krijg je daarvan bericht. Je klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

Als je het niet eens bent met onze beslissing dan kun je dat schriftelijk laten weten. Je bezwaar zal dan door een onafhankelijke derde* worden beoordeeld. Deze zal binnen 6 weken reageren en de uitspraak zal bindend zijn voor alle partijen. 

Alle klachten die bij ons binnenkomen zullen worden geregistreerd en bewaard gedurende de duur van de klachtafhandeling. Twee jaar na afhandeling van de klacht zullen deze gegevens worden vernietigd. 

*mevrouw mr. M.C. van der Giessen, MfN, Mediators Federatie Nederland 

https://www.maatmediation.nl