Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u in de winkel aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van de winkel.
1.4 De winkel is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met winkel komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch of per mail is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@degewijdereis.nl 
2.3 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (verzendkosten bij boeken en cd's) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.
2.4 Na bestelling wordt binnen 3 dagen een bevestigingsmail verstuurd waarin eveneens de annuleringsvoorwaarden voor deelname aan weekenden en retreats worden aangegeven (zie ook artikel 6).

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op winkel zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van winkel tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via winkel kan op de volgende wijze worden betaald: - ideal en paypal/creditcard
4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door Post NL: afhankelijk van gewicht product.

Artikel 5. levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. winkel streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren, annulerings en betalingsbeleid
6.1 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.
6.4 Annulerings- betalingsbeleid:

 • De aanbetaling (€ 25 dagevent, € 50 voor een 2 daagse training of event, € 100-250  voor een langere training of event) is niet restitueerbaar of doorschuifbaar, ongeacht de reden van annulering. Dit vanwege reeds gemaakte (boekings)kosten. Pas na ontvangst van de aanbetaling of de volledige betaling is je plek gereserveerd. De aanbetaling betaal je of apart of zit in het totale inschrijfbedrag dat je gelijk voldoet bij aanschaf van een product/retraite. Deze niet restitueerbare regel geldt ook indien een retraite vanwege overheidsmaatregelen door de organisatie verplaatst moet worden; je krijgt het aanbetalingsbedrag niet gerestitueerd (€25 dagevent, € 50 bij een 2 daagse, € 100 bij een 3-4 daagse, € 200/250 bij een langere retraite of training).
 • Volledige betaling van inschrijfgeld voor een event of training moet uiterlijk 4 weken voor aanvang zijn voldaan (of per ommegaande indien de inschrijving 4 weken of eerder voor aanvang van het weekend/retraite plaatsvindt). Als het totale bedrag niet tijdig is betaald, word je reservering geannuleerd. Je aanbetaling zal niet worden terugbetaald. 
 • Niet restitueerbaar na annuleren door deelnemer:
  • Meer dan 4 weken voor aanvang van training of event: aanbetaling is niet restitueerbaar:
  • Tussen 4 weken en start van event/training: volledige inschrijfgeld is niet restitueerbaar alsook de aanbetaling niet doorschuifbaar.  Bij invulling van de geannuleerde plek door iemand van de wachtlijst, kan de restant betaling eenmalig worden doorgeschoven tot 1 jaar na de annulering. 

Condities wanneer het weekend, retraite of opleiding onverwacht /door onvoorziene omstandigheden niet door kan gaan: 

Als er een event of opleiding onverhoopt niet door kan gaan, wordt er een nieuwe datum, of keuze aan mogelijke data en /of locatie afgesproken wanneer dit alsnog gevolgd kan worden. Er vindt geen refund van het inschrijfgeld plaats. 

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 winkel is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van winkel
7.4 Als winkel om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

 • Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
 • Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
 • Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

Artikel 8. Communicatie met Kinetics Communicatie
In geval van vragen van administratieve aard kun je een email sturen naar info@degewijdereis.nl . Zodra we jouw vraag hebben ontvangen streven we ernaar je binnen drie werkdagen een antwoord te geven. Mocht ter meer tijd nodig zijn om je een passend antwoord te geven, dan berichten we je daar tijdig over. We streven ernaar om je vraag binnen twee weken afgehandeld te hebben.